Вверх

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Модули Joomla для своего сайта я взял здесь, а шаблон нашел вот тут
Школьное время Time schoolШкiльний часTime schoolTime schoolTime school

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 ім. О.С.Пушкіна Херсонської міської ради

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в Херсонській загальноосвітній

школі І-ІІІ ст. №28 ім. О.С. Пушкіна

Херсонської міської ради

 

Закон України "Про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїнищодопротидіїбулінгу(цькуванню)"https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

1. Усіздобувачіосвіти, педагогічніпрацівники закладу, батьки та іншіучасникиосвітньогопроцесуповинніобов’язковоповідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасникамиабосвідкамиякого вони стали, абопідозрюють про йоговчинення по відношенню до іншихосіб за зовнішнімиознаками, або про якіотрималидостовірнуінформаціювідіншихосіб.

2.  На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування, де вказує інформацію, щодо джерела її отримання:

- постраждалий чи свідок булінгу;

- підозра про вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками;

- достовірна інформація від інших осіб;

- тривалість даної ситуації чи булінгу;

- одноразовий конфлікт чи відповідні дії носили систематичний характер.

Заяваподаєтьсякерівнику закладу освітивідповідно до Закону України «Про зверненнягромадян».

  3.  Директор закладу видає наказ про проведеннярозслідування та створеннякомісії з розглядувипадку булінгу (цькування), скликаєїїзасідання.

  4.  До складутакоїкомісіївходятьпедагогічніпрацівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівникнавчального закладу та іншізацікавлені особи.

 5.  Рішеннякомісіїреєструються в окремомужурналі, зберігаються в паперовомувигляді з оригіналамипідписівусіхчленівкомісії.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 школа 28 Херсон Rights Reserved.